ترجمه مقاله On the relevance of reports Integrating an automated archiving component into a business intelligence system

ترجمه مقاله On the relevance of reports Integrating an automated archiving component into a business intelligence system ,

مقاله انگلیسی رایگان , ترجمه فارسی : 25 هزار تومان – هزینه را به کارت 6037691535130611 به نام مصطفی انصاری فر , واریز کنید و شماره پیگیری , نام مقاله و ایمیل خود را , به شماره 09339036326 پیامک کنید تا ترجمه برای شما ارسال شود .

دانلود مقاله انگلیسی از لینک زیر :

مقاله انگلیسی Integrating an automated archiving component into a business intelligence system

————————–

در مورد ارتباط گزارش یکپارچه سازی مؤلفه آرشیو خودکار با یک سیستم هوشمند کسب و کار

تعداد کلمات : 10240 کلمه

سال انتشار : 2015

————————–

بخشی از ابتدای مقاله به زبان انگلیسی :

a b s t r a c t
In the last years, the scope of business intelligence (BI) systems has been extended from strategic to operational decision support (operational BI). This has led to an increase in the number of information needs and, at the same time, to a decrease in the “efficiency” of reports in terms of how many information
needs they address. As a consequence, the number of reports has exploded. This slows down knowledge workers’ manual or automated search for information, resulting in high search costs to companies. However, it can be observed that in many cases only a small subset of all reports is (still) relevant to knowledge workers. The remainder is an unnecessary burden that could be sorted out without obstructing the access to information that still is needed. In this paper, we develop a framework to identify such reports and archive them automatically. The relevance of reports is concluded from users’ information retrieval behavior as recorded in the log files of the BI system, particularly of its search component. We
evaluate the proposed framework through a simulation study. The results indicate that the integration of an automated archiving component into a BI system can significantly reduce search effort and, hence, search costs

————————–

بخشی از ترجمه مقاله به زبان فارسی ( چکیده ) :

در مورد ارتباط گزارش – یکپارچه سازی مؤلفه آرشیو خودکار با یک سیستم هوشمند کسب و کار

 

چکیده

در سال‌های گذشته، حوزه سیستم‌های هوش کسب و کار (BI) از مباحث استراتژیک به حمایت از تصمیم‌گیری عملیاتی (BI عملیاتی) بسط یافته است. این امر منجر به افزایش تعداد نیازهای اطلاعاتی شده و هم زمان، “بهره‌وری” گزارش‌ها در مورد چگونگی رسیدگی به نیازهای اطلاعاتی را کاهش داده است. در نتیجه، تعداد گزارش‌ها به شدت افزایش یافته است. این امر سرعت جستجوی اطلاعات دستی یا خودکار کارگران دانش (knowledge workers ) را آهسته می‌کند، که خود منجر به بالا بردن هزینه‌های شرکت‌ها برای جستجو می‌شود. با این حال، می‌توان مشاهده کرد که در بسیاری از موارد تنها بخش کوچکی از تمام گزارشات مربوط به کارگران دانش است. مابقی یک بار غیرضروری است که می‌تواند بدون مانعی برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز بایگانی شود. در این مقاله، ما یک چارچوب برای شناسایی چنین گزارش‌هایی و آرشیو آنها به صورت خودکار ایجاد کردیم. ربط گزارش‌ها از رفتار بازیابی اطلاعات کاربران که از فایل ثبت سیستم BI، که بخشی از مولفه جستجوی آن است، منتج می‌شود. ما چارچوب پیشنهادی را از طریق یک مطالعه شبیه‌سازی ارزیابی کردیم. نتایج حاکی از آن بود که ادغام جزء آرشیو خودکار در یک سیستم BI به طور قابل توجهی می‌تواند تلاش‌های جستجو را کاهش داده و در نتیجه هزینه‌های جستجو نیز کاهش می‌یابد.

————————–

Integrating an automated archiving component into a business intelligence system

————————–

Integrating an automated archiving component into a business intelligence system

————————–