ترجمه مقاله Optimal planning of energy hubs in interconnected energy systems-a case study for natural gas and electricity

ترجمه مقاله Optimal planning of energy hubs in interconnected energy systems-a case study for natural gas and electricity ,

مقاله انگلیسی رایگان :

Optimal planning of energy hubs in interconnected energy systems-a case study for natural gas and electricity

مقاله فارسی : 18 هزار تومان – هزینه را به کارت 6037691535130611 به نام مصطفی انصاری فر , واریز کنید و شماره پیگیری , نام مقاله و ایمیل خود را , به شماره 09339036326 پیامک کنید تا ترجمه برای شما ارسال شود .

ترجمه مقاله Optimal planning of energy hubs in interconnected energy systems-a case study for natural gas and electricity