مترجم گرامی اطلاعات شما ثبت شد

مترجم گرامی اطلاعات شما ثبت شد

آزمون ترجمه جهت استخدام , به ایمیل و یا تلگرام شما ارسال میگردد.

نسبت به انجام آن , با بهترین کیفیت و در موعد زمانی مقرر , اقدام بفرمایید .

در صورتی که ترجمه شما از کیفیت لازم برخوردار و دارای معیارهای مد نظر ما باشد , شما به جمع مترجمان ما خواهید پیوست.

شرایط همکاری و موارد لازم متعاقبا از طریق ایمیل یا تلگرام به شما اعلام خواهد شد.