مقالات انگلیسی رشته آمار با ترجمه

مقالات انگلیسی رشته آمار با ترجمه

قبل از هر اقدامی تمامی موارد زیر را مطالعه کنید.

هر مقاله یک کد مختص به خود دارد .
هزینه خرید و دانلود مقاله ترجمه شده و آماده نیز مشخص است.
دانلود مقاله انگلیسی ( یا زبان دیگر ) بصورت رایگان است.
** هزینه دانلود مقاله را واریز بفرمایید و ” شماره پیگیری + کد مقاله + ایمیل خودتان ” را به شماره 09339036326 پیامک کنید .
فایل مربوطه به ایمیل شما ارسال میگردد .
** در انتخاب مقاله و خرید دقت کنید, زیرا وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نمیشود و مقاله دیگری با یک هزینه برای شما ارسال نمیگردد.
** کیفیت ترجمه مقاله را حتما در نظر بگیرید.
** بنابراین اگر به دنبال کیفیت ترجمه عالی و بی نقص هستید, ترجمه مقاله مورد نظرتان را از طریق این صفحه سفارش دهید.
وجه مربوطه را به شماره کارت 6037691535130611 به نام مصطفی انصاری فر واریز بفرمایید.


کد مقاله : 151
نام مقاله به انگلیسی + لینک دانلود رایگان : 
A Robust Weighted Combination Forecasting Method Based on Forecast Model Filtering and Adaptive VariableWeight Determination

نام مقاله به فارسی :
روش پیش بینی ترکیبی بار , بر اساس فیلتر (پالایش ) مدل پیش بینی و تعیین بار متغیر تطبیقی
تعداد کلمات : 5879 کلمه

کیفیت ترجمه : برنزی درجه 3 – نیاز به ویرایش دارد.
مبلغ : 29 هزار تومان


کد مقاله : 153
نام مقاله به انگلیسی + لینک دانلود رایگان :

Simulation Results for Markov Model Seletion : AIC, BIC and EDC

نام مقاله به فارسی :

نتایج شبیه سازی برای انتخاب مدل مارکوف AIC، BIC و EDC

تعداد کلمات : 1559 کلمه

کیفیت ترجمه : طلایی درجه 1 – ممکن است نیاز به ویرایش مختصر داشته باشد.
مبلغ : 20 هزار تومان


 

 

مقالات انگلیسی رشته آمار با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی آمار با ترجمه آماده