استخدام مترجم روسی به فارسی و فارسی به روسی ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. پس از پرداخت هزینه آزمون استخدامی , به صفحه دیگری ارجاع داده میشوید ,تا نسبت به تکمیل فرم مربوطه استخدام اقدام نمایید . ” کانون ترجمه 90 ” از …

استخدام مترجم روسی به فارسی ادامه مطلب »

استخدام مترجم انگلیسی به فارسی ………………………………………….. ………………………………………….. پس از پرداخت هزینه آزمون استخدامی , به صفحه دیگری ارجاع داده میشوید ,تا نسبت به تکمیل فرم مربوطه استخدام اقدام نمایید . ” کانون ترجمه 90 ” از تمامی مترجمین حرفه ای …

استخدام مترجم انگلیسی به فارسی ادامه مطلب »

استخدام مترجم-ویراستار   …………………………………………………….. پس از پرداخت هزینه آزمون استخدامی , به صفحه دیگری ارجاع داده میشوید ,تا نسبت به تکمیل فرم مربوطه استخدام اقدام نمایید . فرم اطلاعات شما مورد بررسی قرار گرفته ,آزمون ترجمه به ایمیل شما ارسال …

استخدام مترجم-ویراستار ادامه مطلب »