ترجمه کتاب Propagation Engineering in Radio Links Design

ترجمه کتاب Propagation Engineering in Radio Links Design کتاب انگلیسی 522 صفحه است. برای دانلود فایل کتاب به زبان انگلیسی کلیک کنید برای دانلود ترجمه فارسی این کتاب, مبلغ 500 هزار تومان به شماره کارت زیر واریز کنید, سپس از …

ترجمه کتاب Propagation Engineering in Radio Links Design ادامه مطلب »

ترجمه کتاب Web Indicators for Research Evaluation A Practical Guide, Michael Thelwall, University of Wolverhampton, SYNTHESIS LECTURES ON INFORMATION CONCEPTS, RETRIEVAL, AND SERVICES دانلود رایگان کتاب Web Indicators for Research Evaluation ترجمه کتاب Web Indicators for Research Evaluation به فارسی با تایپ رایگان. ترجمه …

ترجمه کتاب Web Indicators for Research Evaluation ادامه مطلب »

ترجمه کتاب spaces for children the built environment and child development Edited by CAROL SIMON WEINSTEIN, Graduate School of Education. Rutgers- The State University of New Jersey, New Brunswick. New Jersey,and THOMAS G. .DAVID, Bush Program in Child and Family Policy, University of California, Los Angeles, Los …

ترجمه کتاب spaces for children the built environment and child development ادامه مطلب »