تقویم تعطیلات اعیاد روسیه اعیاد روسیه در روسیه اعیاد به دو دسته اعیاد ملی و اعیاد کلیسای ارتدکس تقسیم می شوند. اعیاد ملی روسیه عبارتند از: 2-1 ژانویه، آغاز سال نوی میلادی (12 و 13 دی ماه) 23 فوریه، روز …

تقویم تعطیلات اعیاد روسیه ادامه مطلب »