پیشگویی گریگوری راسپوتین در مورد این فرد کتاب های زیادی نوشته و فیلم های متعددی ساخته شده است. با این حال خصوصیات این روستایی مرموز که به عنوان یک دوست وارد خانواده ی نیکولای دوم، آخرین تزار روسیه شد، هنوز …

پیشگویی گریگوری راسپوتین ادامه مطلب »