ترجمه کتاب Propagation Engineering in Radio Links Design

ترجمه کتاب Propagation Engineering in Radio Links Design
ترجمه کتاب Propagation Engineering in Radio Links Design

ترجمه کتاب Propagation Engineering in Radio Links Design

کتاب انگلیسی 522 صفحه است.


برای دانلود فایل کتاب به زبان انگلیسی کلیک کنید

برای دانلود ترجمه فارسی این کتاب, مبلغ 500 هزار تومان به شماره کارت زیر واریز کنید, سپس از طریق پیامک, شماره پیگیری پرداخت, ایمیل خود, و نام کتاب مربوطه را ارسال کنید تا ترجمه کتاب به ایمیل شما ارسال شود.

6037691535130611
به نام مصطفی انصاری فر

ارسال شماره پیگیری, و ایمیل به شماره 09339036326