دانلود ترجمه مقاله Urban environmental geochemistry of trace metals

دانلود ترجمه مقاله Urban environmental geochemistry of trace metals

مقاله انگلیسی 12 صفحه – ترجمه مقاله به زبان فارسی 12 صفحه

برای دانلود مقاله Urban environmental geochemistry of trace metals به زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی رایگان , مقاله فارسی : 15 هزار تومان – هزینه را به کارت 6037691535130611 به نام مصطفی انصاری فر , واریز کنید و شماره پیگیری , نام مقاله و ایمیل خود را , به شماره 09339036326 پیامک کنید تا ترجمه برای شما ارسال شود .

بخشی از مقاله به همراه ترجمه

Urban environmental geochemistry as a scientific discipline provides valuable information on trace metal contamination of the urban environment and its associated health effects.

Abstract
As the world’s urban population continues to grow, it becomes increasingly imperative to understand the dynamic interactions between human activities and the urban environment. The development of urban environmental geochemistry has yielded a significant volume of scientific information about geochemical phenomena found uniquely in the urban environment, such as the distribution, dispersion, and geochemical characteristics of some toxic and potentially toxic trace metals. The aim of this paper is to provide an overview of the development of urban environmental geochemistry as a field of scientific study and highlight major transitions during the course of its development from its establishment to the major scientific interests in the field today. An extensive literature review is also conducted of trace metal contamination of the urban terrestrial environment, in particular of urban soils, in which the uniqueness of the urban environment and its influences on trace metal contamination are elaborated. Potential areas of future development in urban environmental geochemistry are identified and discussed.  2005 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Urban environmental geochemistry; Trace metals; Urban soils; Urban environmental quality; Metal isotopes; GIS; Phytoremediation

ژئوشیمی زیست‌محیطی شهری به عنوان یک رشته علمی, اطلاعات با ارزشی از آلودگی فلزات سنگین در محیط‌زیست شهری و اثرات بهداشتی مرتبط با آن فراهم می‌کند.
چکیده
با رشد جمعیت شهری، ضرورت فزاینده‌ای برای درک تعاملات پویا بین فعالیت‌های انسان و محیط‌زیست شهری وجود دارد. توسعه ژئوشیمی محیط‌زیست شهری حجم قابل توجهی اطلاعات علمی در مورد پدیده ژئوشیمیایی منحصر به فردی که در محیط شهری وجود دارد، مانند توزیع، پراکندگی و ویژگی‌های ژئوشیمیایی برخی از فلزات سنگین سمی و بالقوه سمی را به همراه می‌آورد. هدف از این مقاله ارائه نمای کلی از توسعه ژئوشیمی زیست محیطی شهری به عنوان یک رشته علمی و نشان دادن تحولات این رشته از آغاز تا تخصص‌های عمده‌ امروزه است. هم‌چنین مرور جامعی بر پیشینه‌های مربوط به آلودگی فلزات سنگین در ژئوشیمی محیط‌زیست خشکی، به ویژه در خاک، که در این رشته منحصر به فرد است، و اثرات آن بر آلودگی فلزات سنگین انجام شده است. حوزه‌های بالقوه برای توسعه آینده در ژئوشیمی زیست‌محیط شهری شناسایی و مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژگان: ژئوشیمی زیست‌محیط شهری؛ فلزات سنگین؛ خاک شهری؛ کیفیت محیط‌زیست شهری؛ ایزوتوپ‌های فلزی. GIS. گیاه پالایی

دانلود ترجمه مقاله Urban environmental geochemistry of trace metals
دانلود ترجمه مقاله Urban environmental geochemistry of trace metals

دانلود ترجمه مقاله Urban environmental geochemistry of trace metals