دانلود دیکشنری تخصصی کشاورزی

دانلود دیکشنری تخصصی کشاورزی,

برای دانلود دیکشنری اینجا کلیک کنید

دیکشنری تخصصی کشاورزی که حدود ۶۰۰۰۰ لغت راداراست وبرای کلیه رشته های کشاورزی جمع آوری وتهیه گردیده است امیدوارم مورداستفاده کلیه عزیزان درسطوح مختلف علوم کشاورزی قرارگیرد.

دانلود دیکشنری تخصصی کشاورزی

دانلود دیکشنری تخصصی کشاورزی