مقالات انگلیسی رشته حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی رشته حسابداری با ترجمه ,

قبل از هر اقدامی تمامی موارد زیر را مطالعه کنید.

هر مقاله یک کد مختص به خود دارد .
هزینه خرید و دانلود مقاله ترجمه شده و آماده نیز مشخص است.
دانلود مقاله انگلیسی ( یا زبان دیگر ) بصورت رایگان است.
** هزینه دانلود مقاله را واریز بفرمایید و ” شماره پیگیری + کد مقاله + ایمیل خودتان ” را به شماره 09339036326 پیامک کنید .
فایل مربوطه به ایمیل شما ارسال میگردد .
** در انتخاب مقاله و خرید دقت کنید, زیرا وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نمیشود و مقاله دیگری با یک هزینه برای شما ارسال نمیگردد.
** کیفیت ترجمه مقاله را حتما در نظر بگیرید.
** بنابراین اگر به دنبال کیفیت ترجمه عالی و بی نقص هستید, ترجمه مقاله مورد نظرتان را از طریق این صفحه سفارش دهید.
وجه مربوطه را به شماره کارت 6037691535130611 به نام مصطفی انصاری فر واریز بفرمایید.


کد مقاله : 155
نام مقاله به انگلیسی + لینک دانلود رایگان : 
Transition to Accrual Accounting
Prepared by Abdul Khan and Stephen Mayes

نام مقاله به فارسی :
حسابداری تعهدی
تعداد کلمات : 6751 کلمه

کیفیت ترجمه : طلایی درجه 1 – ممکن است به کمی ویرایش نیاز داشته باشد.
مبلغ : 33 هزار تومان


 

 

 

مقالات انگلیسی رشته حسابداری با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده