کلیپ تصویری آهنگ روسی Vitas Zvezda-متن شعر-ترجمه

کلیپ تصویری آهنگ روسی Vitas Zvezda-متن شعر-ترجمه

………………………………………

از مشاهده کلیپ تصویری آهنگ روسی Vitas Zvezda-متن شعر-ترجمه لذت ببرید !

………………………………………

 

 

………………………………………

Очень много раз я себе задавал вопрос

Для чего родился на свет, я взрослел и рос

Для чего плывут облака и идут дожди

В этом мире ты для себя ничего не жди

Я бы улетел к облакам – да крыльев нет

Манит меня издалека тот звездный свет

Но звезду достать нелегко, хоть цель близка

И не знаю, хватит ли сил для броска

Я подожду еще чуть-чуть

И собираться буду в путь

Вслед за надеждой и мечтой

Не догорай звезда моя, постой

Сколько же еще мне дорог предстоит пройти

Сколько покорить мне вершин, чтоб себя найти

Сколько же с отвесной скалы мне падать вниз

Сколько начинать все с нуля, и есть ли смысл

Я подожду еще чуть-чуть

(Я подожду еще чуть-чуть)

И собираться буду в путь

(И собираться буду в путь)

Вслед за надеждой и мечтой

(Вслед за надеждой и мечтой)

Не догорай звезда моя, постой

(Не догорай звезда моя, постой)

بارها از خودم پرسیده ام

چرا متولد شدم و رشد کردم

چرا ابرها شناورند و باران می بارد

در این دنیا توقع چیزی برای خودم ندارم

دوست داشتم تا ابرها پرواز کنم, اما بال ندارم

نور آن ستاره ی دور برایم بسیار فریبنده است

هدف نزدیک اما رسیدن به آن ستاره دشوار است

و نمی دانم آیا قدرت کافی برای آن دارم

کمی بیشتر صبر خواهم کرد

و بعد آماده ی سفر خواهم شد

به سمت رویاها و امید

آه ای ستاره ی من نسوز، صبر کن

چند جاده را باید زیر پا بگذارم؟

چند بلندی را باید بگذرانم تا خودم را بیابم؟

چقدر باید از پرتگاه ها سقوط کنم؟

چند بار باید از صفر بیآغازم؟ آیا معنی دارد؟

………………………………………

کلیپ تصویری آهنگ روسی Vitas Zvezda-متن شعر-ترجمه

………………………………………

کلیپ تصویری آهنگ روسی Vitas Zvezda-متن شعر-ترجمه
کلیپ تصویری آهنگ روسی Vitas Zvezda-متن شعر-ترجمه

………………………………………

دانلود آهنگ روسی با ترجمه فارسی

………………………………………

در صورتی که نیاز به ترجمه و یا متن شعر آهنگ روسی و یا زبان های دیگر, دارید که آن را در وبسایت ما و یا در وبسایت های دیگر پیدا نمی کنید , می توانید فایل صوتی و یا تصویری را به ایمیل ما ارسال کنید تا توسط مترجمان روسی ما ترجمه شود , و یا از صفحه ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی , و یا صفحه مرتبط به زبان مربوطه ,درخواست خود را ثبت کنید .