وارونژ مهد ناوگان روسیه در سال ۱۵۸۶ در بلندی های ساحل رود وارونژ، که به استپ های جنوب روسیه روان می شد، تبرها به صدا درآمدند . صنعتگران و روستائیان، قلعه ای مسکونی، برای دفاع در مقابل حمله ی بربرها …

وارونژ مهد ناوگان روسیه ادامه مطلب »

پیشگویی گریگوری راسپوتین در مورد این فرد کتاب های زیادی نوشته و فیلم های متعددی ساخته شده است. با این حال خصوصیات این روستایی مرموز که به عنوان یک دوست وارد خانواده ی نیکولای دوم، آخرین تزار روسیه شد، هنوز …

پیشگویی گریگوری راسپوتین ادامه مطلب »

قصه سیندرلای روسی یکاترینا که زنی پرشور و آتشین بود به پطر خیانت کرد بیوگرافی یکاترینای اول ، امپراطریس روسیه یادآور قصه سیندرلاست : پرنس عاشق دختر یتیمی می شود که بعدا ملکه روسیه می شود. اما زندگی واقعی یکاترینا از …

قصه سیندرلای روسی ادامه مطلب »