قصه سیندرلای روسی یکاترینا که زنی پرشور و آتشین بود به پطر خیانت کرد بیوگرافی یکاترینای اول ، امپراطریس روسیه یادآور قصه سیندرلاست : پرنس عاشق دختر یتیمی می شود که بعدا ملکه روسیه می شود. اما زندگی واقعی یکاترینا از …

قصه سیندرلای روسی ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: